Tarievenlijst

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt van 1 januari 2014 t/m 31 december 2014.

Code M/T* Prestaties Tarief
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving  14,01
A15 Oppervlakte verdoving  7,28
A20 Behandeling onder algehele narcose  **
Code M/T* Prestaties Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie)  28,02
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)  28,02
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)  35,82
Code M/T* Prestaties Tarief
C11 Periodieke controle  21,29
C13 Probleemgericht consult  21,29
C22 Schriftelijke medische anamnese  21,29
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan  100,86
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan  28,02
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak  56,04
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s  **
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s  **
C76 Afgifte gezondheidsverklaring  **
C80 Mondzorg aan huis  16,81
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose  44,83
C85 Weekendbehandeling  21,29
C86 Avondbehandeling  21,29
C87 Nachtbehandeling  21,29
C90 Niet nagekomen afspraak  **
Code M/T* Prestaties Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult  21,29
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult  39,23
E03 Consult na tandheelkundig ongeval  30,82
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten  46,81
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal  100,86
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen  145,69
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen  190,52
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen  235,35
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting  16,81
E31 Snij-/ hoektand  112,07
E32 Premolaar  156,90
E33 Molaar  201,73
E34 * Aanbrengen retrograde vulling  22,41
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie  78,45
E37 Kijkoperatie  67,24
E40 Directe pulpa-overkapping  28,02
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval  11,21
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval  22,41
E44 Verwijderen spalk  5,60
E45 Aanbrengen rubberdam  11,21
E51 Verwijderen van kroon of brug  33,62
E52 Moeilijke wortelkanaalopening  28,02
E53 Verwijderen van wortelstift  39,23
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal  28,02
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal  28,02
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade  39,23
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie  28,02
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel  44,83
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting  78,45
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting  50,43
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)  42,03
E64 Afsluiting van open wortelpunt  44,83
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement  44,83
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal  56,04
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal  28,02
E85 Elektronische lengtebepaling  14,01
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  75,65
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling  56,04
E90 Inwendig bleken, eerste zitting  44,83
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting  16,81
E97 * Uitwendig bleken per kaak  70,04
E98 Materialen voor thuisbleken  **
Code M/T* Prestaties Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)  140,09
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie  89,66
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling  61,64
G10 Niet-standaard beetregistratie  84,05
G11 Scharnierasbepaling  84,05
G12 Centrale relatiebepaling  78,45
G13 Protrale/laterale bepalingen  56,04
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie  504,32
G15 Voor het behouden van beethoogte  28,02
G16 Therapeutische positiebepaling  28,02
G20 Beetregistratie intra-oraal  56,04
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding  56,04
G61 Instructie spieroefeningen  56,04
G62 * Occlusale spalk  151,30
G63 * Repositiespalk  224,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties  28,02
G65 * Indirect planmatig inslijpen  308,20
G66 Biofeedbacktherapie  50,43
G67 Behandeling triggerpoint  61,64
G69 * Opbeetplaat  61,64
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)  280,18
G72 Controlebezoek MRA  28,02
G73 * Reparatie MRA met afdruk  44,83
Code M/T* Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies  42,03
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant  31,38
H21 Kosten hechtmateriaal  5,93
H26 Hechten weke delen  61,64
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap  67,24
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak  50,43
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje  33,62
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting  67,24
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting  89,66
H44 Primaire antrumsluiting  61,64
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling  56,04
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling  16,81
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak  78,45
H60 Marsupialisatie  78,45
H65 Primaire sluiting  151,30
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak  78,45
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak  151,30
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak  106,47
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak  179,31
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B  56,04
Code M/T* Prestaties Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie  72,85
J02 Verlengd onderzoek implantologie  112,07
J03 * Proefopstelling  151,30
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan  50,43
J06 Vrijleggen foramen mentale  33,62
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik  **
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond  22,41
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft  268,97
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting  168,11
J11 Prepareren donorplaats  151,30
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft  162,50
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting  78,45
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft  95,26
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft  95,26
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte  145,69
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad  67,24
J19 Toeslag esthetische zone  72,85
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak  218,54
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond  78,45
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond  128,88
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)  84,05
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond  28,02
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond  50,43
J26 Moeizaam verwijderen implantaat  184,92
J27 * Vervangen implantaat  218,54
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste  117,68
J31 Volgende bindweefseltransplantaat  56,04
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef  128,88
J40 * Twee magneten/drukknoppen  173,71
J41 * Elke volgende magneet, drukknop  39,23
J42 * Staaf tussen twee implantaten  229,75
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak  72,85
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon  28,02
J50 * Boven- en onder klikgebit  577,17
J51 * Onder-klikgebit  375,44
J52 * Boven-klikgebit  375,44
J53 * Omvorming klikgebit  112,07
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten  145,69
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten  168,11
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten  196,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten  95,26
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten  123,28
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten  151,30
J60 Specifiek consult nazorg implantologie  61,64
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie  100,86
J70 * Opvullen zonder staafdemontage  156,90
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten  196,13
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten  224,14
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten  252,16
J74 * Reparatie zonder staafdemontage  61,64
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten  117,68
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten  145,69
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten  173,71
J97 Overheadkosten implantaten  201,91
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie  114,27
Code M/T* Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten  12,56
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten  12,56
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten  12,56
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement  25,22
M10 Fluoridebehandeling, methode I  28,02
M20 Fluoridebehandeling, methode II  22,41
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek  16,81
M61 * Mondbeschermer  25,22
Code M/T* Prestaties Tarief
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw  39,23
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw  84,05
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw  56,04
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw  84,05
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit  39,23
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk  16,81
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk  44,83
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen  84,05
P14 Individuele afdruk met randopbouw  61,64
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen  168,11
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  61,64
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur  56,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  16,81
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak  168,11
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak  224,14
P27 Reoccluderen  56,04
P28 Naregistratie en remounten  56,04
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit  44,83
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak  364,23
P31 * Wortelkap met stift  140,09
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls  84,05
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling  56,04
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen  229,75
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen  313,80
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw  28,02
P37 Frontopstelling in aparte zitting  33,62
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur  61,64
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone  84,05
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element  14,01
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk  28,02
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling  28,02
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen  33,62
P45 * Noodkunstgebit  112,07
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw  39,23
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw  84,05
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw  56,04
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw  84,05
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit  39,23
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk  16,81
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk  44,83
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit  33,62
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit  28,02
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage  156,90
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk  44,83
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk  44,83
Code M/T* Prestaties Tarief
R08 * Eenvlaks composiet inlay  67,24
R09 * Tweevlaks composiet inlay  128,88
R10 * Drievlaks composiet inlay  168,11
R11 * Eenvlaksinlay  100,86
R12 * Tweevlaksinlay  156,90
R13 * Drievlaksinlay  224,14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin  28,02
R24 * Kroon  246,56
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd  67,24
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening  56,04
R31 Opbouw plastisch materiaal  33,62
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode  56,04
R33 * Gegoten opbouw, directe methode  112,07
R40 * Eerste brugtussendeel  168,11
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel  84,05
R46 * Brugverankering, per anker  56,04
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen  140,09
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk  28,02
R55 * Gipsslot met extra afdruk  28,02
R60 * Plakbrug zonder preparatie  112,07
R61 * Plakbrug met preparatie  168,11
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel  39,23
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee  22,41
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker  61,64
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond  61,64
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal  33,62
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje  22,41
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties  22,41
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug  56,04
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon  28,02
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element  28,02
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie  67,24
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie  112,07
R80 * Temporaire, eerste voorziening  28,02
R85 * Temporaire, volgende voorziening  11,21
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk  **
Code M/T* Prestaties Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 148,49
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 162,50
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element  30,26
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element  22,41
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling  86,86
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 100,86
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling  44,83
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  78,45
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  58,84
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 113,19
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  85,17
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 150,74
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 113,19
T57 * Toepassing lokaal medicament  60,52
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 148,49
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 162,50
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 182,12
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) 280,18
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) 336,21
T73 Directe post-operatieve zorg, kort  56,04
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 150,74
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 145,69
T76 Tuber- of retromolaarplastiek  70,04
T80 Tandvleestransplantaat 120,48
T81 Tuber- of retromolaarplastiek  98,06
T82 Tandvleescorrectie, per element  53,23
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 140,09
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 336,21
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element 112,07
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 182,12
T87 Kroonverlenging per element 182,12
T88 Kroonverlenging per sextant 336,21
T89 Directe post-operatieve zorg, kort  56,04
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 150,74
T91 Pocketregistratie  33,62
T92 Parodontiumregistratie  67,24
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling  39,23
T94 Behandeling tandvleesabces  75,65
T95 * (Draad)Spalk  22,41
T96 Uitgebreide voedingsanalyse  56,04
Code M/T* Prestaties Tarief
U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten  12,56
U10 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten  150,74
Code M/T* Prestaties Tarief
V11 Eénvlaksvulling 22,41
V12 Tweevlaksvulling 36,42
V13 Drievlaksvulling 47,63
V14 Kroon van plastisch materiaal 67,24
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 67,24
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling 11,21
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling 22,41
V30 Fissuurlak, eerste element 25,22
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 14,01
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament  5,60
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,21
V60 Indirecte pulpa-overkapping 16,81
V70 * Parapulpaire stift 11,21
V80 * Wortelkanaalstift 19,61
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element  8,41
Code M/T* Prestaties Tarief
X10 Kleine röntgenfoto  15,69
X21 Kaakoverzichtsfoto  67,24
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak  67,24
X24 Schedelfoto  30,26
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto  134,49
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto  56,04
Code M/T* Prestaties Tarief
Z10 * Abonnement categorie A per maand  7,28
Z20 * Abonnement categorie B per maand  11,21
Z30 * Abonnement categorie C per maand  15,13
Z40 * Abonnement categorie D per maand  18,49
Z50 * Abonnement categorie E per maand  22,41
Z60 * Abonnement categorie F per maand  6,16

* M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de NMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.